вторник, 13 октомври 2020 г.

Недопустимо поведение на репортер от Нова телевизия спрямо дете

Репортерът на Нова телевизия Румен Бахов си позволи недопустимо поведение спрямо дете по време на репортаж „Изхвърчал капак на шахта проби резервоара на камион“ в предаването „Здравей, България“ на 12 октомври. Основната тема на живото включване е пътен инцидент на софийска улица. В средата на разговора с потърпевшия обаче, репортерът се втурва към момче, което се качва в автобус на градския транспорт без предпазна маска. В последвалия диалог журналистът му прави груба забележка, че е без маска. 

Младежът обяснява, че е забравил да си вземе такава и че бърза за училище, но Бахов настоятелно задържа детето и започва публично и изключително унизително порицание пред цяла България. Въпреки молбите на младежа да бъде пуснат, за да не закъснее за училище, въпреки изразеното съжаление и обещание, че това няма да се повтаря, Бахов настоятелно задържа момчето и продължава да го мъмри публично. Непрофесионално и недопустимо е подобно поведение на журналист спрямо дете. 

Нарушен е етичния кодекс за отразяване на деца и младежи в медиите и Закона за закрила на детето, погазени са човешки права, отразени в Конвенцията на ООН за правата на детето. Журналистът си позволява да снима дете без съгласие на родителите, публично го унизява и уронва достойнството му, което може да има за последствие подигравки, психично неблагополучие и страдание. 

 Според чл. 17а. от Закона за радиото и телевизията, доставчиците на медийни услуги са длъжни да спазват правата на децата, уредени в Закона за закрила на детето и в други нормативни актове, и да не допускат участие на деца в предавания, които са неблагоприятни за тяхното психическо и социално развитие. 

В Етичния кодекс на българските медии изрично е споменато, че трябва да се избягва интервюиране на деца без съгласие на възрастни, отговарящи за тях. В Конвенцията на ООН за правата на детето, член 16, е записано, че детето трябва да бъде защитено от посегателство срещу неговата чест и добро име. В същия смисъл е и чл. 32 от Конституцията на Република България. Национална мрежа за децата настоява Нова телевизия публично да се извини за поведението на Бахов, репортерът да бъде запознат с етичния журналистически кодекс и да бъде санкциониран. Настояваме също Държавна агенция за закрила на детето и СЕМ да изразят позиция и да бъдат предприети незабавни и категорични законови действия за санкциониране на телевизията.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар